Onze verzekeringen

 

Als onafhankelijke verzekeringsmakelaars kunnen we voor elke klant een verzekering op maat aanbieden.
Naargelang het te verzekeren risico zoeken we uit welke verzekeringsmaatschappij het beste pakket aanbiedt. Dit pakket stellen we dan voor aan onze klanten.
We houden onze klanten ook op de hoogte van belangrijke veranderingen in de polissen.
Na een schadegeval gaan we persoonlijk ter plaatse en volgen nauwgezet de opvolging tot de regeling.
Want uw gemoedsrust is onze zorg.

   
     

Copyright © 2006, Studio Schrever • Alle rechten voorbehouden